top of page

Kalp Yetersizliğinin Tedavisine Kullanılan İlaçlar ve Kalp Pilleri-Şok Cihazları


Kalp Yetersizliğinde İlaç Tedavisi

Kalp yetersizliğinin ilaçla tedavisinde son 20 yılda çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Önceleri kalp yetersizliğinde tek etkin tedavi idrar söktürücüler (diüretik ilaçlar) iken, günümüzde kalp yetersizliğinde şikayetleri ve hastaneye yatışları azaltmanın yanı sıra ölüm oranlarında da önemli azalmalar sağlayan birçok ilaç grubu bulunmaktadır:

Beta-blokerler: Kalpte adrenalin ve benzeri maddelerin bağlandığı reseptörleri bloke ederek etki gösteren ilaçlardır. Uzun dönem kullanımda kalp fonksiyonlarında belirgin düzelme sağlayabilmektedirler. Ölüm oranında göreceli olarak yaklaşık %30 civarında azalma sağlamaktadırlar. Ülkemizde kalp yetersizliğinde sıklıkla kullanılan beta-blokerler metoprolol, karvedilol ve bisoprololdür.

ACE-inhibitörleri: ‘’Anjiyotensin-Converting Enzyme’’ isimli bir enzimi bloke ederek etkinlik gösteren ilaçlardır. Beta-blokerler gibi uzun dönem kullanımda kalp fonksiyonlarında belirgin düzelme sağlayabilmektedirler. Genellikle beta-bloker ve diğer ilaçlarla birlikte kullanılırlar. Ölüm oranında göreceli olarak yaklaşık %20 civarında azalma sağlamaktadırlar. Ülkemizde kalp yetersizliğinde sıklıkla kullanılan ACE-inhibitörleri lizinopril, perindopril ve ramiprildir. Kuru öksürük ve gıcık sıkça görülen yan etkileridir. Bu yan etkinin söz konusu olduğu hastalarda diğer bir ilaç grubu olan anjiyotensin-reseptör blokerleri (ARBler) kullanılabilir.

Aldosteron antagositleri: Aldosteron isimli bir böbreküstü bezi hormonunu bloke ederek etkinlik gösteren ilaçlardır. Genellikle beta-blokerler ve ACE-inhibitörleri ile birlikte kullanılırlar. Beta-blokerler gibi kalp yetersizliği hastalarında ölüm oranını %30 civarında azaltmaktadırlar. Uzun dönem kullanımda kalp fonksiyonlarında düzelme ve nefes darlığında belirgin azalma da sağlayabilmektedirler. Ülkemizde kalp yetersizliğinde kullanılan aldosteron antagositleri spritonolakton ve eplerenon’dur. Potasyum seviyelerinde yükselmeye yol açabilecekleri için bu grup ilacı kullanan hastaların takiplerinde mutlaka ilgili kan tahlillerinin yapılması gerekir.

Yukarıdaki ilaç gruplarından başka kimi hastalarda digoksin, nitrat türevleri, ivabradine ve kan sulandırıcı ilaçlar da kullanılabilmektedir. Halen birçok hastada idrar söktürücü ilaçlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlarla beraber kalp yetersizliği hastalarında yıllık grip aşısının yapılması ve en az 1 kez de zatürre aşısının yapılması gerekmektedir.

Kalp Yetersizliğinde Elektriksel Tedavi

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (kalp pil ile kalp yetersizliği tedavisi)

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi uygun hastalarda (yani EKG’lerinde, diğer bir deyişle elektrokardiyogramlarında, ciddi QRS uzması olan hastalarda) gerek erken evrelerde, gereske ileri evrelerde uygulanan çok önemli bir tedavi yöntemidir. Ancak mutlaka pil tedavisi öncesinde en az 3 ay süreyle yoğun ilaç tedavisi uygulanmalı ve pil tedavisi sadece kalp fonksiyonunda yeterince düzelmesi olmayan hastalara saklanmalıdır. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi hastaların hem ömrünü uzatır, hem de şikayetlerini azaltır. Bu cihazların implantasyonu kalp kateterizasyonu laboratuarında köprücük kemiği altında küçük bir kesi ile gerçekleştirilmektedir.

Defibrilator (şok cihazı) uygulamaları

Bu tedavi de gerek erken evrelerde, gereske daha ileri evrelerde uygulanabilmektedir. Pil tedavisinde olduğu gibi defibrilatör öncesinde de en az 3 ay süreyle yoğun ilaç tedavisi uygulanmalı ve defibrilatörler sadece kalp fonksiyonunda yeterince düzelmesi olmayan hastalara saklanmalıdır. Defibrilator hastaların ömrünü uzatır ancak şikayetlerinde düzelme sağlamazlar. Defibrilatör implantasyonu, yine kalp kateterizasyonu laboratuarında, köprücük kemiği altında küçük bir kesi ile gerçekleştirilmektedir.Uygun hastalarda hem defibrilatör görevi, hem de kardiyak resenkronizasyon görevi gören karma cihazlar tercih edilmektedir.

Son Bloglar
Arşiv
Anahtar kelimelerle ara
No tags yet.
Takip edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page