Küresel COVID-19 salgınının insanlık için bir milat olacağını söylemek zor olmasa gerek. Evet, belki bir çok şey, yavaşça da olsa, eskisine dönecek, ama bazı şeylerse kalıcı olarak değişecek. Eskisi gibi tanıdıklarımızla kafa tokuşturma, bir değil - iki yanağından bird...

Basit bir sorun gibi görülen yüksek tansiyon, ani ölümleri getiren kalp yetmezliğine sebep oluyor. Kalp yetmezliğine yakalanmamak içinse yıllık tansiyon kontrollerinin yanında kardiyolojik takip önem taşıyor.

Yüksek tansiyon en büyük risk
Toplumda yüzde 2 oranında görül...

Statin grubu ilaçlar, her ne kadar medyada sıkça karalama kampanyalarına maruz kalıyor olsalar da, miyokard infarktüsü riskini azaltmada etkinlikleri onlarca randomize klinik çalışmada gösterilmiş son derece değerli ilaçlardır. İnsanoğlunun ortalama yaşam süresinin art...

Hipertansiyon yüksek basınç demektir. Yani atardamarların içerisindeki kanın bu damarların duvarına yaptığı basıncın yüksek olması halidir.

Pratikte ölçülebilen iki basınç vardır; 1) sistolik, yani büyük tansiyon ve 2) diastolik, yani küçük tansiyon. Bu nedenle 120/80 g...

Dünyada (ve bilhassa da ülkemizde) ‘‘statin’’ adını verdiğimiz kolesterol düşürücü ilaçların etkinliği ve güvenliği hakkında basında ve televizyonlarda yoğun tartışmalar süregelmektedir. Bu tartışmalar sıklıkla hastaların bu ilaçları kesmesine yol açmakta veya hastalar...

Yakın zamanlarda yayınlanan SPRINT çalışması gelmiş geçmiş tansiyon çalışmaları arasında belki de en çarpıcı sonuçları olan bir ‘‘mega’’ klinik araştırmadır. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından gerçekleştirilen SPRINT çalışmasında, yüksek riskli (ama diyabeti...

 

 

Kalp Yetersizliğinde İlaç Tedavisi

 

Kalp yetersizliğinin ilaçla tedavisinde son 20 yılda çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Önceleri kalp yetersizliğinde tek etkin tedavi idrar söktürücüler (diüretik ilaçlar) iken, günümüzde kalp yetersizliğinde şikayetleri ve hast...

 

Spor gerçekten kalbe iyi geliyor mu?

 

Bu ikinci blog yazımda egzersizin kalbe faydalarından bahsetmek isterim.

 

Egzersiz kalp hastalıklarına yakalanmamak için gerçekten çok önemlidir. Yapılan araştırmalar egzersiz yapan kadınların da erkeklerin de daha uzun yaşadıkların...

 

Bu ilk blogumda dünyanın en sık hastalığı olan hipertansiyondan bahsetmek isterim. Zira hipertansiyon erişkinlerin yaklaşık 3te 1ini etkileyen çok önemli bir halk sağlığı sorunudur.

 

Hipertansiyon Nedir, Tanı ve Tedavisi

Hipertansiyon kelime anlamı olarak yüksek basın...

Please reload

Son Blog
Please reload

Arşivler
Please reload

Anahtar kelime ile ara
Please reload