Küresel COVID-19 salgınının insanlık için bir milat olacağını söylemek zor olmasa gerek. Evet, belki bir çok şey, yavaşça da olsa, eskisine dönecek, ama bazı şeylerse kalıcı olarak değişecek. Eskisi gibi tanıdıklarımızla kafa tokuşturma, bir değil - iki yanağından bird...

Basit bir sorun gibi görülen yüksek tansiyon, ani ölümleri getiren kalp yetmezliğine sebep oluyor. Kalp yetmezliğine yakalanmamak içinse yıllık tansiyon kontrollerinin yanında kardiyolojik takip önem taşıyor.

Yüksek tansiyon en büyük risk
Toplumda yüzde 2 oranında görül...

Statin grubu ilaçlar, her ne kadar medyada sıkça karalama kampanyalarına maruz kalıyor olsalar da, miyokard infarktüsü riskini azaltmada etkinlikleri onlarca randomize klinik çalışmada gösterilmiş son derece değerli ilaçlardır. İnsanoğlunun ortalama yaşam süresinin art...

Please reload

Son Blog
Please reload

Arşivler
Please reload

Anahtar kelime ile ara
Please reload